Privacyverklaring Tank Centre

Tank Centre gelooft sterk in het beschermen van de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. We vinden het ook belangrijk om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken. In dit document wordt uitgelegd hoe Tank Centre uw persoonsgegevens kan verwerken en welke rechten u hebt in dat verband. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die door Tank Centre worden verwerkt wanneer u contact hebt met Tank Centre, zoals wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u de producten of diensten gebruikt die Tank Centre aanbiedt, wanneer u producten of diensten van Tank Centre aanschaft, wanneer u zich inschrijft voor nieuwsbrieven, wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning en wanneer u namens een klant, leverancier of zakenpartner, of als sollicitant, contact hebt met Tank Centre. Dergelijke gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de lokale Tank Centre-entiteit.

In deze privacyverklaring leggen we uit:
1. waarom we u vragen om uw persoonsgegevens te delen;
2. welke soorten persoonsgegevens we kunnen verzamelen;
3. op welke manieren we uw persoonsgegevens verzamelen;
4. hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
5. hoe we uw persoonsgegevens beschermen;
6. welke rechten u hebt als een betrokkene;
7. Wijzigingen van deze privacyverklaring
8. hoe u contact met ons kunt opnemen.

1. Waarom we u vragen om uw persoonsgegevens te delen

We vragen u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder meer de volgende doeleinden:

• Informatie ontvangen over producten en diensten van Tank Centre;
• Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interacties en berichten van Tank Centre;
• Gepersonaliseerde berichten, speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, op basis van de informatie die u met ons gedeeld hebt;
• Uw vragen beantwoorden of uw verzoeken met betrekking tot producten en diensten afhandelen, en u informeren over de status daarvan.

In het algemeen verwerken we uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden die we aan u hebben doorgegeven. Als we ze gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, zullen er aanvullende gegevensbeschermingsmaatregelen worden ingevoerd indien wettelijk vereist.

2. Soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen

Wanneer u met ons contact hebt kunnen we de volgende informatie verzamelen:

• Uw naam;
• Uw e-mailadres;
• Uw telefoonnummer;
• Uw bedrijfsadres;
• Naam en adres van het bedrijf waar u voor werkt.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

• Uw IP-adres (geanonimiseerd);
• Uw cookie-ID;
• Uw internetbrowser;
• Uw locatie;
• De webpagina’s die u bezoekt op onze websites;
• De reclames die u hebt bekeken of waarop u hebt geklikt;

Meer in het bijzonder:
• Onze website gebruikt Google Analytics-cookies;
• We delen gegevens van websitebezoekers niet met Google;
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgedragen. Cookies zijn nuttig omdat zij een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen, u efficiënt laten navigeren tussen pagina’s, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browserinstelling aanpassen zodat dit niet automatisch gebeurt, maar u een melding krijgt telkens wanneer er een cookie wordt geplaatst. Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, onder andere over hoe u kunt zien welke cookies er op uw apparaat zijn geplaatst en hoe u ze kunt beheren en verwijderen met behulp van verschillende soorten browsers.

Wanneer u cookies die op de Tank Centre-website worden gebruikt blokkeert of verwijdert, kan het zo zijn dat u de mogelijkheden van de websites niet volledig kunt benutten.

3. Verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op diverse manieren delen met Tank Centre, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

• Uw communicatie met Tank Centre. De communicatie kan verband houden met een product of dienst en kan bestaan uit de inhoud van uw vragen aan ons of verzoeken die u aan ons hebt gericht;
• Een product of dienst bestellen;
• Cookies die geplaatst worden op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze websites bezoekt;
• Verlening van diensten door Tank Centre;
• Deelnemen aan acties;

4. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Tank Centre neemt redelijke stappen om te zorgen dat we uw persoonsgegevens alleen zolang bewaren als noodzakelijk is om de doeleinden als aangegeven in deze privacyverklaring te verwezenlijken of zolang als vereist wordt op grond van een contract of door een toepasselijke wet.

5. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Tank Centre erkent zijn verantwoordelijkheid om de informatie die u aan ons toevertrouwt te beschermen. Daarom hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze maatregelen beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of openbaarmaking.

6. Uw rechten

Zodra u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om toegang te verzoeken tot die informatie. Als u uw rechten wilt uitoefenen, zoals uw recht om persoonsgegevens in te zien, te raadplegen, te corrigeren, bij te werken of te wissen, neem dan contact met ons op. U krijgt ook een afmeldmogelijkheid in onze commerciële berichten aan u. We raden u aan om uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens volledig en actueel te houden.

7. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze websites zal altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring staan. De meest recente versie zal alle andere versies van deze privacyverklaring vervangen. Tank Centre behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde en uitsluitend naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen door herzieningen te plaatsen. Daarom raden we u aan om deze verklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

8. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u nadere informatie nodig hebt of vragen, suggesties of klachten hebt over de beveiliging en/of verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan schriftelijk contact met ons op via:

info@tankcentre.nl